Switcher ECU by Netfinity


Přepínač dat paměti 27C020 se používá pro přepínání softwarové mapy uložené v paměti EPROM.

Předpoklad zapojení vychází z faktu, že máte v ECU nainstalované paměti PLCC 27C010 128K x 8Bit. Náhradou paměti 128Kx8 za dvojnásobnou kapacitu 256Kx8 nám přibyde možnost ovlivňovat adresní prostor paměti pinem A17 30. Stávající paměť 128Kx8 používá k adresaci pouze piny A0-A17 a pin 30 se u této paměti nepoužívá

Jelikož se jedná o paměť s TTL logikou, měníme na pinu 30 logickou úroveň 0 a 1. Změnou stavu logické úrovně na 1 se dostáváme na druhou poloviu kapacity paměti, aniž by to ECU, nebo řídící program zjistil.

Při vypnutém vypínači pracuje paměť v horním adresním prostoru, zapnutím vypínače se dostáváme do spodního adresního prostoru.
klik

Popis adresace v paměti

A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Popis
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adresa 0/0 DEC/HEX, ECU je na začátku první poloviny paměti
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Adresa 131071/1FFFF DEC/HEX, ECU je na konci první poloviny paměti
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adresa 131072/20000 DEC/HEX, ECU je na začátku druhé poloviny paměti
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Adresa 262143/3FFFF DEC/HEX, ECU je na konci druhé poloviny paměti

Schéma zapojení


Popis pinů paměti

A0-A17 Nastavení adresy v paměti
DQ0-DQ7 Výstupní hodnoty z adresy
Vpp Napájení +5V
Vss GND - kostra
CE Chip Enable - paměť aktivní
OE Output Enable - výstup aktivní
PGM Programování paměti